Quản lý nhiệm vụ

Quản lý các dự án và nhiệm vụ của bạn trong một hệ thống duy nhất, phân quyền nhân viên, quản lý khách hàng giúp giảm chi phí và tăng lợi nhuận.

Track Projects

Keep a track of all your projects in the most simple way.

Add Members

Add members to your projects and keep them in sync with the progress.

Assign Tasks

Your website is fully responsive, it will work on any device, desktop, tablet and mobile.

Quản lý, phát hành hoá đơn tự động

Quản lý một cách tự động các hoá đơn, tự động hóa thanh toán, phát hành hoá đơn định kỳ cho khách hàng, quản lý dòng tiền và ghi nhận doanh thu doanh nghiệp.

Estimates

Create estimates how much project can cost and send to your clients.

Invoices

Simple and professional invoices can be download in form of PDF.

Payments

Track payments done by clients in the payment section.

Quản lý nhân sự

Quản lý nhân sự, quản lý lương, thưởng, duyệt phép, xin phép....một cách toàn diện và chính xác

Tickets

When someone is facing a problem, they can raise a ticket for their problems. Admin can assign the tickets to respective department agents.

Leaves

Employees can apply for the multiple leaves from their panel. Admin can approve or reject the leave applications.

Attendance

Attendance module allows employees to clock-in and clock-out, right from their dashboard. Admin can track the attendance of the team.

Được sử dụng bởi các doanh nghiệp hàng đầu

Chúng tôi vinh hạnh được làm việc cùng +1000 đối tác tuyệt vời, điển hình như

partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner
partner

Tương thích với các ứng dụng hỗ trợ

Ứng dụng của chúng tôi cung cấp cho bạn lợi thế bổ sung của một số ứng dụng bên thứ ba khác thông qua tích hợp liền mạch.

Payments
OneSignal
Payments
Slack
Payments
Paypal

Giao việc và quản lý doanh nghiệp thật dễ dàng!

Cho dù là nhân viên làm việc tại nhà hay văn phòng, giao việc và quản lý doanh nghiệp giờ đây sẽ luôn đạt được hiệu quả